Grasrotas miljøkamp

Klassekampen inviterer til klimadebatt på Trondheim folkebibliotek og spør:

• Hvilket mulighetsrom har folkelige bevegelser i miljøkampen?

Forfatter Ingrid Røise Kielland innleder om den nye boka «Natur og ungdom, aksjonene som endret norsk miljøkamp».

I panelet:

• Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet og tidligere leder i Natur og Ungdom
• Anders Todal Jenssen, samfunnsviter (NTNU)
• Ingrid Røise Kielland, forfatter

Ordstyrer: Jo Skårderud, Klassekampen