Live-dokumentar: «Alt kan gå galt»

Rennesteinspoeten Harald Frøysa takker tilfeldigheter for at han fortsatt lever. Etter å ha lært seg å kvede i fengsel titulerer han seg som Norges siste skald, og i live-dokumentaren «Alt kan gå galt» forteller Frøysa sin livshistorie på kompromissløst vis.