Black Power Mixtape

Løft Neven

FILM: The Black Power Mixtape 1967–1975, Gøran H. Olsson

The Black Power Mixtape 1967-75 tar for seg en skammelig periode i amerikansk historie. Filmen starter med en kjent tale fra Stokely Carmichael, aktivist og tidligere leder av SNCC, hvor han motsetter seg Martin Luther Kings tese om å møte de umenneskelige forholdene afroamerikanere opplever hver dag med ikke-vold. I samme periode var svensk fjernsyn i USA flere ganger for å møte kjente militante Black Panther-ledere. De snakket med Angela Davis i fengsel, intervjuet Eldridge Cleaver i Algerie, og møtte en ung Louis Farrakhan, som snakket om viktigheten av gudfryktighet for å samle afroamerikanerne.

40 år gamle opptak fra svenske fjernsynsreportasjer utgjør grunnmuren til denne dokumentaren om framveksten av borgerrettighetsorganisasjoner i USA på 60-tallet. Regissør Göran Hugo Olsson har saumfart fjernsynsklipp fra 1967 til 1975 og gitt dem en overhaling med nye intervjuer med afroamerikanske artister, aktivister, forskere og flere av de medvirkende i de opprinnelige opptakene.

Comments are closed.